Kwaliteit

4

Praktijk NiCoaching
Plan een gratis gesprek in.

Bij Praktijk NiCoaching staat kwaliteit centraal. Bij NiCoaching leggen we een sterke nadruk op het leveren van effectieve behandelingen die jouw welzijn en persoonlijke groei bevorderen.  Bij NiCoaching streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin jij kunt vertrouwen op de deskundigheid, empathie en betrokkenheid die de kern vormen van onze behandelingen.

2

Privacy

Wij hechten veel belang aan jouw privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. In het privacyreglement kan je dit inzien.

Huiselijk geweld

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldplicht volgens de meldcode huiselijk geweld. Protocol meldcode.

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldplicht volgens de meldcode huiselijk geweld.
 Protocol meldcode.

Klachten

Indien je om welke reden dan ook niet tevreden bent over de behandeling of de gang van zaken in de praktijk, ga ik ervan uit dat je dit aan mij kenbaar maakt zodat ik samen met jou kan nadenken over een oplossing.
Wanneer je klacht naar jouw mening niet naar tevredenheid wordt besproken, heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de NFG, waar ik als hulpverlener bij ben aangesloten.

Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon. 

Praktijk NiCoaching

voor jou

Praktijk locatie

Oude Diedenweg 22
6704 AD Wageningen

Contact

+31 625 10 86 71
info@nicoachingvoorjou.nl