Nicoaching Wageningen
Praktijk voor Psychosociale Therapie en Coaching

Kwaliteit

Privacy

Nicoaching hecht veel belang aan jouw privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. 

In het privacyreglement kan je dit inzien.


Klachten

Indien je om welke reden dan ook niet tevreden bent over de behandeling of de gang van zaken in de praktijk, ga ik ervan uit dat je dit aan mij kenbaar maakt zodat ik samen met jou kan nadenken over een oplossing.
Wanneer je klacht naar jouw mening niet naar tevredenheid wordt besproken, heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de NFG, waar ik als hulpverlener bij ben aangesloten.

Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon. 


Huiselijk geweld

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldplicht volgens de meldcode huiselijk geweld. Protocol meldcode.


 
 
 
E-mailen
Bellen