Nicoaching Wageningen
Praktijk voor Psychosociale Therapie en Coaching

Aanbod

Ik maak gebruik van verschillende gesprekstechnieken in mijn sessies die ik hieronder kort uitleg.


Systemisch werken

Systemisch werken betekent kijken naar de context waarin mensen leven en waarin problemen en klachten zich voordoen. Het is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem en hoe je je verhoudt naar anderen in dat systeem. Het maakt inzichtelijk waar je belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag, waardoor je belemmerd wordt in je ontwikkeling en groei.


NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren

Deze term staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.

Hoe meer je je bewust wordt van de betekenis die je geeft aan wat je waarneemt en hoe je van daaruit reageert op je omgeving, hoe beter je in staat bent om hier een verandering in op gang te brengen.


Dialectische gedragstherapie

Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie. In oorsprong ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, maar ondertussen al gedurende lange tijd veel breder toepasbaar.

Door het aanleren van vaardigheden worden problemen op een meer constructieve en effectieve wijze opgelost. Doordat men leert op een adequate manier om te gaan met emoties en problemen, groeit het zelfvertrouwen.


Cliënten die eerder DGT hebben gedaan en (delen van) modules zouden willen herhalen, kunnen ook bij mij terecht.


Oplossingsgericht coachen

Het ervaren probleem staat niet centraal, maar het zoeken naar de oplossing. Een belangrijk uitgangspunt in deze manier van coachen is dat ieder mens alle oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en hulpbronnen in zich heeft.   
 
 
E-mailen
Bellen