MijnAanbod

Ontdek mijn effectieve behandelingen die ik toepas in mijn sessies, ontworpen om jou te ondersteunen op jouw unieke pad naar welzijn en persoonlijke groei. Praktijk NiCoaching in Wageningen.

Ik maak gebruik van verschillende technieken in mijn sessies die ik hieronder kort uitleg.

pexels photo 1136588

Systemisch werken

Systemisch werken biedt inzicht in de context van jouw leven en de oorsprong van problemen. Het onderzoekt jouw plek in een systeem en hoe je je verhoudt tot anderen. Deze benadering onthult belemmeringen en helpt begrijpen waarom bepaald gedrag zich herhaalt, waardoor ontwikkeling en groei belemmerd worden.

Neuro Linguïstisch Programmeren
NLP

Deze term staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.

Hoe meer je je bewust wordt van de betekenis die je geeft aan wat je waarneemt en hoe je van daaruit reageert op je omgeving, hoe beter je in staat bent om hier een verandering in op gang te brengen.

neuro linguistic programming nicoachingvoorjou
dialectische gedragstherapie

Dialectische Gedragstherapie

Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie. In oorsprong ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, maar ondertussen al gedurende lange tijd veel breder toepasbaar. Door het aanleren van vaardigheden worden problemen op een meer constructieve en effectieve wijze opgelost. Doordat men leert op een adequate manier om te gaan met emoties en problemen, groeit het zelfvertrouwen. Cliënten die eerder DGT hebben gedaan en (delen van) modules zouden willen herhalen, kunnen ook bij mij terecht.

Oplossingsgericht coachen

Het ervaren probleem staat niet centraal, maar het zoeken naar de oplossing. Een belangrijk uitgangspunt in deze manier van coachen is dat ieder mens alle oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en hulpbronnen in zich heeft.  

pexels shvets production 7176319
act therapie nicoaching voor jou

ACT-therapie

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (commitment). ACT bestaat uit 6 vaardigheden: Acceptatie, Defusie, Het Zelf, Hier en Nu, Waarden en Toegewijd Handelen. Deze ACT vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

You’re stuck, overwhelmed, and tired, and you need help finding your way forward.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je kennismaken? Dat kan! Neem telefonisch contact met mij op! Als je het fijner vindt om te appen, mag dat natuurlijk ook. 

 

Praktijk NiCoaching

Inzicht en verandering

Praktijk locatie

Oude Diedenweg 22
6704 AD Wageningen

Contact

+31 625 10 86 71
info@nicoachingvoorjou.nl