Praktijk voor Psychosociale Therapie en Coaching 
 

Aanbod

In mijn sessies maak ik gebruik van verschillende gesprekstechnieken. Hieronder staan de therapievormen beknopt uitgelegd.

Systemisch werken:

Systemisch werk houdt in dat gekeken wordt naar de context waarin mensen leven en waarin problemen en klachten zich voordoen. We zijn allemaal onderdeel van systemen. Zo is het gezin van herkomst een systeem, maar ook het team waarin je werkt of bijvoorbeeld je vriendengroep.  Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem en hoe je je verhoudt naar anderen in dat systeem. Het maakt inzichtelijk waar je belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag, waardoor je belemmerd wordt in je ontwikkeling en groei. 
Er zijn 3 basisprincipes in systemen werkzaam:
- Binding; iedereen heeft recht op een plek in het systeem. 
- Volgorde; alle plekken staan in een rangorde t.o.v. van elkaar.
- Geven en ontvangen; geven en ontvangen horen evenredig in balans te zijn.

 NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren:

Deze term staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.
Neuro: het zenuwstelsel verwerkt ervaringen via 5 zintuigen:
-         Gezichtsvermogen
-         Gehoor
-         Tastzin
-         Reukzin
-         Smaakzin

Linguïstisch: interne representaties worden gecodeerd, geordend en krijgen betekenis door:
-         Beelden
-         Geluiden
-         Gevoelens
-         Geuren
-         Smaken
-         Taal

Programmeren: het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken.
Hoe meer je je bewust wordt van de betekenis die je geeft aan wat je waarneemt en hoe je van daaruit reageert op je omgeving, hoe beter je in staat bent om hier een verandering in op gang te brengen.

“als je blijft denken zoals je dacht, en blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg.”

Dialectische gedragstherapie:

Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie, in oorsprong ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, maar ondertussen al gedurende lange tijd veel breder toepasbaar.

De focus van deze therapie ligt op het onderzoeken, bewust worden en veranderen van de denk,- gevoels- en gedragswijze waarop een persoon met zichzelf en anderen omgaat. Dit gebeurt door het aanleren van vaardigheden waardoor problemen op een meer constructieve en effectieve wijze worden opgelost. Doordat men leert op een adequate manier om te gaan met emoties en problemen, groeit het zelfvertrouwen.

Persoonlijk vind ik DGT een therapie waar iedereen, jong en oud, van kan profiteren. Soms kan een gebeurtenis zo intens zijn, dat het heel moeilijk is om daar op een gezonde manier mee om te gaan, emoties nemen het dan over. Pas als de emotionele lading gezakt is, is het mogelijk om meer helder naar de situatie te kijken en er effectief mee om te gaan. Met DGT leer ik je, hoe je je emoties sneller onder controle kunt krijgen, zodat je in staat bent om op een voor jou prettige manier om te gaan met moeilijke situaties.

Cliënten die eerder DGT hebben gedaan en (delen van) modules zouden willen herhalen, kunnen ook bij mij terecht.